Missie

Het bedrijf Clear Future staat voor ‘Ontwikkelen van Vertrouwen, Verbinding  & Verdieping

Vertrouwen betekent voor Clear Future, dat we werken vanuit het Vertrouwen dat individuen, teams en gemeenschappen de gebeurtenissen tegenkomen, die ze op dat moment nodig hebben. Hierdoor kunnen ze zich ontwikkelen in het tempo dat voor hen passend is. Als Clear Future ingeschakeld wordt, zal dat altijd leiden tot een bewuste of minder bewuste ontwikkeling, en met respect voor degene die zich ontwikkelt. Vertrouwen betekent ook dat mensen vanuit hun passie mogen ondernemen.

Verbinding betekent voor ons dat we altijd op zoek gaan naar de grotere kracht van samenwerking. Contact leggenDit kan op een officiële, maar ook meer informele manier plaatsvinden. De uitspraak: ‘In je eentje ga je sneller, met anderen kom je verder’ verwoordt dit principe mooi voor ons.

Verdieping houdt in dat we op zoek gaan naar de diepere laag, waarop de zaken spelen. De gedachte hierachter is dat mensen en organisaties altijd dieperliggende motivaties hebben om zich te bewegen/ ontwikkelen. Vanuit de Verdieping leggen we contact met die motivatie en op dat niveau wordt de samenwerking tussen partijen nog sterker.

Ontwikkelen van Vertrouwen, Verbinding & Verdieping